Herstel van Balans

meer zelfvertrouwen, meer rust en meer jezelf
Privacybeleid Herstel van Balans

Herstel van Balans neemt privacy zeer serieus, hieronder leg ik uit op wat voor manier ik informatie verzamel met betrekking tot de privacy van de cliënt.

 

Dit houdt het volgende in voor jouw privacy:

- Dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

- Dat ik zo goed mogelijk probeer te voldoen aan de verplichte privacy eisen.

- Dat ik verplicht ben een dossier bij te houden met betrekking tot persoonsgegevens, medische gegevens en behandeling.

- Dat ik deze gegevens nodig heb om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven.

- Dat je mij toestemming geeft om deze informatie op te slaan en te bewaren.

- Het dossier minimaal 20 jaar bewaard moet blijven.

- Dat ik het dossier in een beveiligde omgeving bewaar.

- Dat ik de enige ben die toegang heeft tot het dossier.

- Dat ik weet wanneer ik een datalek moet melden.

- Dat ik bij behandeling van minderjarige kinderen toestemming van de beide ouders en/of voogd nodig heb.

- Dat als ik toch van de gegevens gebruik wil maken om bijvoorbeeld door te verwijzen of een intercollegiaal consult wil vragen dat ik je daarvoor altijd eerst om toestemming zal vragen.

- Dat ik wel eens casuïstiek uit de praktijk met collega's of in een intervisiegroep bespreek, dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

- Dat een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een onder andere een     factuur kan opstellen.

 

Privacy met betrekking tot de factuur:

- Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je de factuur, indien mogelijk, kan declareren bij je zorgverzekeraar.

Hierop staan: - je naam, adres en woonplaats

                    - je geboortedatum

                    - je zorgverzekering

                    - de prestatiecode, dat is een korte omschrijving van de behandeling

                    - de kosten van het consult

                    - mijn praktijkgegevens

- De factuur krijg je aan het einde van het consult uitgereikt of nadien per mail toegestuurd. 

- De financiële documenten dienen minimaal 7 jaar bewaard te worden.

 

Privacy met betrekking tot de website:

Mijn website Herstel van Balans is voorzien van een SSL-certificaat waardoor er sprake is van een beveiligde verbinding.

 

De website gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer zodat ik de functionaliteit en effectiviteit van mijn website kan verbeteren. Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaats ik cookies die surfgedrag op mijn website bijhouden zodat ik waardevolle content op mijn website kan aanbieden.

Ik gebruik hiertoe Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op mijnwebsite. Denk hierbij aan de duur van u websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt op onze website. De gegevens die Google Analytics op mijn website verzamelt zijn anoniem en zijn dus ook niet verbonden met uw contactgegevens. Ik deel geen gegevens met Google, die heb ik uitgeschakeld.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Ik heb het recht te allen tijde deze privacy overeenkomst te wijzigen, op deze website staat altijd de meest recente versie.

 

Herstel van Balans - Kerkedennen 20 - 7621 ED Borne - www.herstelvanbalans.nl - herstelvanbalans@vanblaaderen.com

      2024 

Het grootste risico dat je loopt in het leven is dat je leeft zonder risico