Herstel van Balans

meer zelfvertrouwen, meer rust en meer jezelf
Behandelovereenkomst

 

Als je bij mij in de praktijk komt stem je in met de voorwaarden die gesteld zijn in de onderstaande behandelovereenkomst.

 

Door onderstaande document erkennen therapeut en cliënt dat:

 • De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gevraagde tarieven.
 • De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm en behandelplan (rekening houdend met het feit dat het behandelplan een schatting is).
 • De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling kan te alle tijde plaatsvinden met wederzijdse goedkeuring.
 • Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te beëindigen.
 • De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde Wkggz geschilleninstantie: www.gatgeschillen.nl
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen cliënt en therapeut, contant of via de bank na ontvangst van de factuur.
 • De cliënt op de hoogte is dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt.
 • De therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden, zie mijn privacyverklaring op deze website.
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
 • De therapeut belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.
 • In het geval dat de therapeut door omstandigheden langdurig afwezig is kan ze de cliënt doorverwijzen naar een collega-therapeut.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van beroepsorganisatie CAT: www.catcomplementair.nl

 

     2024

Waarom moeilijk doen als het samen kan