CAT

vergoedingen

 

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT, 

Ik ben een Complementair Aanvullend Therapeut, level 3.

 

Check vooraf bij je ziektekostenverzekeraar of je voor een vergoeding in aanmerking komt en/of kijk op de website van het CAT: www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars

 

Van toepassing zijn de volgende codes:

- prestatiecode 24513 Lichaamsgerichte psychotherapie; Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

- prestatiecode 24500 Psychotherapie; Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Voor meer informatie over de prestatiecodes kun je kijken op www.catcomplementair.nl/soorten-therapie

Klachten

 

Opleidingen

- NEI coach, diploma behaald in 2016

- Reiki level I, certificaat behaald in 2017

- Reiki level II, certificaat behaald in 2017

- Orthomoleculair Voedingsadviseur, diploma behaald in 2017

- Systemisch werken, diploma behaald in 2018

- Orthomoleculair specialist: Immuniteit, diploma behaald in 2020

 

Natuurlijk volg ik door de jaren heen ook allerlei bij en nascholingen in verband met:

- veranderingen

- nieuwe ontwikkelingen

- bijhouden medische basiskennis en psychosociale basiskennis

- verdieping zodat mijn kennis up to date blijft en ik mijn kwaliteit als therapeut kan waarborgen.

VVNT

Sinds 2016 ben ik lid van de VVNT; Vereniging Voor NEI Therapeuten. 

Eén van de belangrijkste doelen is dat de vereniging, NEI als therapievorm bekend wil maken bij een zo breed mogelijk publiek. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben al hun leden een opleiding bij een KTNO- of SRNO gecertificeerde opleider gevolgd. Dat betekent dat cliënten weten dat aangesloten NEI-therapeuten voldoen aan de verwachte kwaliteitseisen.

Als lid ben je herkenbaar aan het lidmaatschapsbordje met het verenigingslogo. Voor meer informatie verwijs ik je naar de website www.VVNT.nl

Ik wens je toe dat je je gezond en in balans voelt!

Als je negatieve gedachten veranderd in positieve zal dat je gezondheid verbeteren!

Bewust

Twente

Ik ben ook aangesloten bij Netwerk Bewust Twente, dit is een ontmoetingsplaats voor wie bewuster, vrijer en blijer wil leven! Dit netwerk is onderdeel van Bewust Netwerk binnen Nederland. Dit is een landelijke organisatie die zich toelegt op het helpen bouwen van levendige netwerken rond bewustwording. Professionals die met bewustwording werken, gaan uit van het holistische principe: lichaam, geest en bewustzijn vormen één systeem en beïnvloeden elkaar. Het is mooi om met elkaar in contact te zijn en te verbinden.

Ik val als complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: www.gatgeschillen.nl Mocht je een klacht hebben dan kun je ook informatie en een klachtenformulier  vinden op deze  website. 

 

Ik werk ook volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: www.gatgeschillen.nl

Het doel van de GAT-beroepscode is het verbeteren van de beroepsgroep in het algemeen belang.